Menu Zamknij

Własność intelektualna
i dobra osobiste

Identyfikacja wartości, która pozostaje niedostrzegalna dla zmysłów. Odkrywanie dóbr niematerialnych. Kreacja. Wartość dodana. Koncepcja. Innowacja. Wspólna praca nad ich ochroną. Budowanie marki. Zabezpieczanie praw wyłącznych. Obrona dobrego imienia oraz wizerunku. Edukowanie, uświadamianie, wspólne poznawanie nieodkrytego. Szukanie rozwiązań skutecznych w najszerszym możliwym zakresie.

Jesteśmy częścią takiego procesu – świadczymy usługi dla podmiotów z branży kreatywnej. Obsługujemy wydawców, twórców, autorów oraz chronimy własność intelektualną przedsiębiorców współpracujących z nami.

Praktyka

Negocjacje i wsparcie biznesu

Analiza słabych i mocnych punktów przeciwnika. Zbieranie informacji. Układanie strategii rozmowy. Pierwszy kontakt z drugą stroną.

Zobacz więcej

Spory sądowe

Nielojalne zachowanie kontrahenta. Problem nie do rozwiązania czy też problem dotychczas nie rozwiązany.

Zobacz więcej

Marketing i reklama

Pomysł. Telefon pod koniec dnia pracy. Prośba o pilną konsultację. Problem. Krótkie pytanie ale niełatwa odpowiedź.

Zobacz więcej

Sport

Tygodnie pracy. Treningi i odprawy. Narastające oczekiwania. Spekulacje, analizy, wywiady. Dzień meczu. Cisza na ulicach przed pierwszym gwizdkiem.

Zobacz więcej