Menu Zamknij

Sprawna obsługa prawna.

  • Rzeczowość
  • Gospodarność
  • Efektywność
  • Zapobiegliwość

Nie bez przyczyny

Wywodzimy się z Poznania utożsamianego z tymi cechami.
Lubimy konkrety. Nie lubimy fasadowości i sztucznych utrudnień w komunikacji.
Bezpośredni, otwarty kontakt z klientem to konieczność a nie przywilej.

Praktyka

Negocjacje i wsparcie biznesu

Analiza słabych i mocnych punktów przeciwnika. Zbieranie informacji. Układanie strategii rozmowy. Pierwszy kontakt z drugą stroną.

Zobacz więcej

Spory sądowe

Nielojalne zachowanie kontrahenta. Problem nie do rozwiązania czy też problem dotychczas nie rozwiązany.

Zobacz więcej

Marketing i reklama

Pomysł. Telefon pod koniec dnia pracy. Prośba o pilną konsultację. Problem. Krótkie pytanie ale niełatwa odpowiedź.

Zobacz więcej

Własność intelektualna i dobra osobiste

Identyfikacja wartości, która pozostaje niedostrzegalna dla zmysłów. Odkrywanie dóbr niematerialnych. Kreacja. Wartość dodana. Koncepcja. Innowacja.

Zobacz więcej

Sport

Tygodnie pracy. Treningi i odprawy. Narastające oczekiwania. Spekulacje, analizy, wywiady. Dzień meczu. Cisza na ulicach przed pierwszym gwizdkiem.

Zobacz więcej